Korzystaniu z bezpłatnych świadczeń zdrowotnych przysługują zarówno prawa, jak i obowiązki. Jednym z nich jest regularne opłacanie składek. Dopiero wówczas pacjent może skorzystać z darmowego leczenia. Osoby, które nie posiadają ubezpieczenia zdrowotnego z powodu np. posiadania umowy o dzieło, mogą prywatnie ubezpieczyć się w Narodowym Funduszu Zdrowia. Osoby bezrobotne posiadają takie ubezpieczenie pod warunkiem, że zgłoszą się do Urzędu Pracy.

Pomimo, że posiadając ubezpieczenie zdrowotne można leczyć się bezpłatnie, zakres ubezpieczenia nie obejmuje wszystkich świadczeń. Za niektóre z nich pacjenci muszą sami zapłacić. Jeszcze do niedawna osoba, która chciała skorzystać ze świadczeń zdrowotnych, musiała posiadać odpowiednie zaświadczenie o opłacaniu składek. Obecnie proces ten został usprawniony dzięki wdrożeniu systemu eWUŚ. Dzięki temu wystarczy jedynie podać własny PESEL, żeby móc zweryfikować możliwość skorzystania z bezpłatnych świadczeń.

Publiczna służba zdrowia nie jest bez wad. Pacjenci często skarżą się na długi czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty. W niektórych przypadkach okres ten wydłuża się nawet do roku. Z tego powodu część chorych decyduje się na wizyty prywatne, które są dodatkowo płatne.

żółtaczka zapalenie watroby