Zapisując się na wizytę u lekarza, pacjenci przyjmowani są zgodnie z obowiązującą kolejnością. Istnieje jednak grupa pacjentów, która posiada dodatkowe uprawnienia. Do jednej z tych grup zalicza się inwalidów wojennych oraz osoby represjonowane. Dodatkowe uprawnienia dotyczą również wdów i wdowców po żołnierzach. Wszyscy oni mają możliwość bezpłatnego otrzymywania leków, na których znajdują się symbole „Rp”, „Rpz”. Nie dotyczy to jednak wszystkich leków. Wyjątek stanowią preparaty recepturowane. W tym przypadku dodatkowe uprawnienia nie przysługują.

Kolejna grupa pacjentów uprzywilejowanych to honorowi dawcy. Niektórzy honorowi dawcy krwi mają możliwość bezpłatnego otrzymania określonych leków. Jednakże ustalony został limit przyznawania leków, po przekroczeniu którego, uprawnienia te nie przysługują. Podobne przywileje przysługują poszczególnym honorowym dawcom przeszczepu.

Niektóre grupy zawodowe również posiadają określone przywileje. Są to m.in. pracownicy, którzy podczas wykonywania obowiązków zawodowych, narażeni są na kontakt z azbestem. Wówczas mają możliwość bezpłatnego zaopatrzenia się w leki na choroby, które wywołane są azbestem. Szczególne prawa przysługują również kobietom w ciąży, które nie są ubezpieczone. Zarówno podczas ciąży, porodu, jak i połogu mają możliwość skorzystania z takich samych przywilejów, co kobiety posiadające ubezpieczenie. Również osoby, które nie ukończyły 18. lat, mogą skorzystać z tych świadczeń zdrowotnych, co osoby ubezpieczone.

żółtaczka a używając szczoteczkę Aquafresh Ultimate White dbasz o swoje zęby na wysokim poziomie