W odróżnieniu od prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, koszt składki zdrowotnej w ZUS nie jest stały i określony z góry. Od czego zatem zależy wysokość składki zdrowotnej w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych? Przedsiębiorcy rozliczani są na podstawie liczby prowadzonych firm. Przez pierwsze dwa lata prowadzenia firmy, właściciele płacą obniżone składki do ZUS. Nie zmienia to jednak wysokości składki ubezpieczenia zdrowotnego, które wynosi aktualnie 9% przyjętej podstawy składki. W rezultacie daje to kwotę ok. 260zł niezależnie od dochodów firmy.

Odmiennie natomiast traktowani są pracownicy. W ich przypadku wysokość składki zdrowotnej jest wprost proporcjonalna do osiąganych dochodów. Z tego właśnie powodu osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych są ubezpieczone na takich samych warunkach, jak wszystkie pozostałe, z tym, że wysokość składki może wynosić nawet kilkanaście groszy (przy bardzo niskich formalnych zarobkach). Rozwiązanie to daje oczywiście pole do nadużyć, z których korzysta znacząca liczba osób.

Podobnie sytuacja wygląda w przypadku bezrobocia. Osoby zarejestrowane w Urzędzie Pracy korzystają z przywileju opłacenia składki na ubezpieczenie zdrowotne przez ten urząd. Kto może korzystać z bezpłatnego ubezpieczenia? Przede wszystkim dzieci i współmałżonek ubezpieczonej osoby. Co jednak zrobić w przypadku, gdy nie jesteśmy uprawnieni do otrzymania bezpłatnego ubezpieczenia, a chcemy z niego skorzystać? Wówczas należy prywatnie ubezpieczyć się w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Aktualny koszt takiego ubezpieczenia nie przekracza 400zł.

Adjupanrix cena żółtaczka